Kurzy

Kurz Výroby kantel v Nové Vsi nad Popelkou

Ve dnech 4.-6. července proběhne kurz v naší dílně. Začínat budeme v 18 hodin v pátek, předpokládaný konec je ve 13 hodin v neděli. Ubytovat se lze v prostorách dílny, která se večer uklidí. S sebou si vezměte obinadlo na zápěstí. Na začátku kurzu proběhne výběr dřeva a návrh vlastní formy.

Stravování je možné v blízkém penzionu, nebo vaření ve vlastní kuchyňce.

V přestávkách se budou konat ukázky základů práce s hudebními elementy.

Přihlášky posílejte mailem na naši adresu info@atelier-tilia.cz

Člověk, hudba a budoucnost

Mezinárodní pracovní setkání pedagogů pro hudební výchovu, muzikoterapeutů, hudebníků a stavitelů hudebních nástrojů.

Akce proběhne 31. 3. 2012 od 14 do 19 hodin v prostorách Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, Praha 2.

Hlavním cílem setkání je rozhovor mezi všemi zúčastněnými. Obnovení pohledu na hudbu jako partnera v životě, který dokáže přinést život opět tam, kde se již začal vytrácet. Budou zde ukázány nové směry v přístupu k hudbě, k její výuce a možnostem jejího působení. Objeví se ukázky využití různých hudebních fenoménů při vývoji hudebních nástrojů.

Součástí setkání bude ukázka hudebních nástrojů Choroi za přítomnosti všech vedoucích dílen Choroi z celé Evropy a ukázka nástrojů z dílny Sociální atelier Tilia. Pozváni budou i jiní čeští výrobci hudebních nástrojů určených pro muzikoterapii či hudební výchovu.

Do průběhu setkání očekáváme i zapojení několika hudebních vystoupení, proto s sebou vezměte své hudební nástroje, případně to, čím byste ostatní chtěli obohatit.

Zájemci o účast se mohou přihlásit do 17. 3. 2012 na email info@atelier-tilia.cz nebo tel.: +420607205710.

Kurzy pro školy i širokou veřejnost

Stálá nabídka kurzů pro školy, kolektivy i jednotlivce

Pro waldorfské i jiné školy nabízíme kurzy týkající se výroby téměř jakéhokoli výrobku ze dřeva, kamene či kovu. Důraz je kladen na ruční práci s minimálním zapojením strojů. Doporučujeme jako společnou třídní aktivitu pro posílení vnitřních vazeb kolektivu, naše kurzy jsou vhodné i v jako netradiční forma firemního teambuildingu.

Nabídnout můžeme inspirující prostředí umělecko-řemeslného ateliéru, kvalifikované vedení po stránce pedagogické i řemeslné a přístup k profesionálnímu ručnímu nářadí. Pro účastníky kurzu je možnost ubytování ve stylové roubené chalupě.

V rámci kurzů jsou oblíbené například tyto výrobky:

  • žaltář » prohlédnout žaltář
  • dvanáctistrunná kantela » prohlédnout kantelu
  • metalofon, litofon nebo xylofon » prohlédnout metalofon a litofon
  • rodinný stůl, přičemž výroby se mohou účastnit všichni členové rodiny
  • plastika ze dřeva nebo mastku (přírodního kámene snadného na opracování)
  • dřevěná loutka dle vlastního návrhu
  • nábytek z větví dle vlastního návrhu

Máte-li zájem o některý těchto kurzů, napište nám prosím email . Jakmile shromáždíme dostatek zájemců, vypíšeme termín uskutečnění kurzu.

Cena samotného kurzu se pohybuje od 500 do 1500 Kč v závislosti na použitých materiálech a náročnosti příprav.

Obrázek nebo fotografie#4966 Obrázek nebo fotografie#4973 Obrázek nebo fotografie#4968 Obrázek nebo fotografie#4970 Obrázek nebo fotografie#4996 Obrázek nebo fotografie#4993 Obrázek nebo fotografie#4992 Obrázek nebo fotografie#4995